Privacyverklaring

Bezig met laden...

RVS Land geeft veel om je privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van RVS Land. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan, hoe wij je gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, je vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Hieronder kun je lezen op welke wijze wij je gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.


Klantenservice

Klachtenafhandeling

Indien je vragen of klachten hebt over een product dat je hebt aangeschaft via onze webshop of over de service van RVS Land, kun je contact met ons opnemen. Dit kan zowel telefonisch als via het e-mailadres info@rvsland.nl. Je dient hierbij in ieder geval de volgende (persoons)gegevens te verstrekken, die worden gebruikt voor het afhandelen van je klacht:

  • Voor- en achternaam;
  • E-mailadres;
  • Telefoonnummer;
  • Ordernummer (optioneel/indien van toepassing);
  • Omschrijving van de aard van je klacht.

Productvragen

Op elke productpagina staat een veld met de vraag “Heb je een vraag over dit product?”. Mocht er iets onduidelijk zijn omtrent het product, dan kun je je vraag per e-mail of telefonisch stellen. Indien je ervoor kiest om ons te e-mailen, wordt er gevraagd naar je naam en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken wij om je vraag zo goed en snel mogelijk te beantwoorden.

Webwinkelsoftware

Magento

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Magento 2. Magento 2 slaat persoonsgegevens op met betrekking tot onze dienstverlening in de vorm van account registraties en ordergegevens. Deze gegevens worden alleen gebruikt door RVS Land voor orderafhandeling en voor technische ondersteuning vanuit vanuit onze webshop ontwikkelaar. Magento 2 neemt grote verantwoordelijkheid in het veilig omgaan met persoonsgegevens en werkt met gecertificeerde veiligheidsprotocollen. Hieronder valt de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid.

Indien je hulp op afstand nodig hebt en een account hebt aangemaakt in onze webshop, kan RVS Land als shopbeheerder inloggen op jouw account. De klantenservice kan vervolgens zien wat jij ziet en voor jou acties ondernemen en bestellingen plaatsen om je verder te helpen.

Webhosting

Hypernode

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Hypernode. Hypernode verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens en technische data verzamelen over het gebruik van de diensten t.b.v. service doeleinden. Dit zijn geen persoonsgegevens. Hypernode heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van je persoonsgegevens te voorkomen. 

SSL Certificaat

RVSLand.nl heeft een SSL certificaat. SSL staat voor Secure Sockets Layer en is een manier om verbindingen tussen de webbrowser en webserver te beveiligen. Door de verbinding met SSL te beveiligen, wordt de veiligheid op 2 manieren verbeterd: door versleutelen van de data die tussen de browser en de server wordt uitgewisseld (data encryptie) en door controle of de website waarmee men verbinding heeft wel de website is waarmee men verbinding denkt te hebben (server authenticatie). Je herkent in je webbrowser een SSL-verbinding aan het webadres in de browser: wanneer de verbinding is beveiligd met SSL, begint het webadres met "https".

E-mail en mailinglijsten

MailChimp

Wij versturen onze nieuwsbrieven per e-mail via MailChimp. MailChimp zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden vind je een link waarmee je je kunt afmelden voor de nieuwsbrief. Indien je onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kun je jezelf gemakkelijk via deze link uitschrijven. Je persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om je gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Factuurklanten

Klanten waarmee wij een factuurrelatie hebben, dus klanten die bij ons een bestelling hebben gedaan, zullen wij toevoegen aan de mailinglijst van onze nieuwsbrief. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden vind je een link waarmee je je kunt afmelden voor de nieuwsbrief. Indien je onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kun je jezelf gemakkelijk via deze link uitschrijven.

Payment processors

Sisow, CCV Pay, Ideal ING, Billink en PayPal

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van van bovengenoemde payment processors. Deze verwerken je naam, adres en woonplaatsgegevens en betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Deze providers hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. De providers behouden zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Billink deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot jouw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de provider's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. De providers bewaren je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. 

Beoordelingen

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Nadat je bestelling door ons is verzonden, ontvang je van ons per e-mail een uitnodiging om jouw aankoop bij RVS Land te beoordelen. Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur, dan ben je verplicht om je naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan jouw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert jouw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je opnemen om een toelichting op je review te geven. In het geval dat wij je uitnodigen om een review achter te laten delen wij je naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel je uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Google

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics en de bijbehorende cookies. Google heeft een gegevensbehoud van 26 maanden voor gebruikers en gebeurtenissen. Wij hebben met Google een bewerkersovereenkomst gesloten. Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd en we hebben "Gegevens delen" uitgeschakeld. Verder maken wij geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de cookies van Google Analytics.

Google Klantenmatch van Google Ads

Wij maken gebruik van Google Klantenmatch van Google Ads om onze klanten te kunnen bereiken door middel van de gegevens die onze klanten met ons hebben gedeeld. Deze klantgegevens worden door Google gehasht en gebruikt om gerichte advertenties te maken. Google Klantenmatch beschermt de vertrouwelijkheid van deze klantgegevens en beveiligt deze klantgegevens. 

Verzenden en logistiek

PostNL

Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om jouw pakket bij jou te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van bepaalde leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres, woonplaatsgegevens, telefoonnummer en e-mailadres met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Thijs Logistiek

Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om je pakket bij jou te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Thijs Logistiek voor het uitvoeren van bepaalde leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres, woonplaatsgegevens, telefoonnummer en e-mailadres met Thijs Logistiek delen. Thijs Logistiek gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Thijs Logistiek onderaannemers inschakelt, stelt Thijs Logistiek jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

Exact Online

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Exact Online. Wij delen jouw naam, adres, woonplaatsgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en betaalgegevens met betrekking tot je bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Je persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Exact Online is tot geheimhouding verplicht en zal jouw gegevens vertrouwelijk behandelen. Exact Online gebruikt jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken je gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken je gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op jouw verzoek - op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan RVS Land op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen je gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren je gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn voor administratieve gegevens. Die wettelijke bewaartermijn is in principe 7 jaar, te rekenen vanaf het moment dat jouw bestelling door ons volledig is uitgevoerd en wij volledig zijn betaald. In uitzonderingsgevallen schrijft de wet een langere bewaartermijn voor. In dat geval worden jouw gegevens gedurende deze langere termijn bewaard.

Ten aanzien van jouw klantprofiel kan tussentijds een vergeetverzoek aan ons worden verzonden. Medewerkers hebben dan geen toegang meer tot jouw profiel en documenten die wij naar aanleiding van jouw opdracht hebben vervaardigd. Dit geldt echter niet voor de administratieve gegevens die op grond van de wet 7 jaar bewaard moeten blijven en die jouw persoonsgegevens bevatten, zoals onze verkoop- en debiteurenadministratie.

Je rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar het bij ons reeds bekende e-mailadres. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jou als persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jouw die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van RVS Land. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jouw ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken je gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Hier vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

RVS Land B.V.
Via Fabrica 11
6367 AX Voerendaal
Nederland
+31 (0)45-7370045
info@rvsland.nl

Contactpersoon voor privacyzaken: Casper Schlenter

Geldig vanaf: 25-04-2018
Laatst gewijzigd: 15-05-2024